Jelenlegi hely

Hogyan lesz a paprikás krumpliból komplex iskolai rendszer?

Külön tantárgyak helyett több szempontból komplex rendszerben tanulnak, így lehet a paprikás krumpli főzésből biológiával és történelemmel kombinált földrajz óra. Szabadon szerzett, kényszer nélküli tudást adnak a gyerekek kezébe, és ehhez nem mindig kell a tankönyv se. A Debrecenben induló Budapest School vezetőjével beszélgettünk.

A mai folyamatosan és rohanva változó világunkban egy rugalmasabb felfogást és munkamódszert képviselő iskolarendszert nehéz a didaktikus oktatáson felnőtt szülőknek értelmezni. Sok a kérdés, és szokatlan elem. A BPS Debreceni iskolájának leendő igazgatójával vagy ahogy ők hívják, operátorával, dr. Mars Éva Csillával beszélgettünk az új iskoláról, a tanítási-tanulási módszerükről, a konfliktuskezelésről és egy kicsit róla is.

- Úgy tudom, ősdebreceni vagy, igaz?

Igen, itt születtem, az összes iskolámat itt végeztem és életem legnagyobb részét is itt éltem. Mérnöknek tanultam, majd egy különleges és izgalmas kutatóprojektnek köszönhetem a doktorim és az első állásom is. Kereskedelmi igazgatóként hagytam ott a munkám 2010-ben, első gyermekem születésekor. A fiaim növekedésével aztán egyre jobban a nevelésük, oktatásuk felé fordult az érdeklődésem. Így már nem tértem vissza a vezető pozíciómba, inkább saját céget alapítottam, hogy a lehető legrugalmasabban tudjak a családunkkal foglalkozni.

- Azért egy család menedzselésétől a BPS iskola alapításáig gondolom nem volt egyszerű a váltás?

Valóban, a felismerés nem egy pillanat műve volt, de nagyon egyértelmű. A gyermekeink óvodás évei alatt belevágtam egy 3 éves Extra lesson képzésbe, amely különleges irányba terelte gondolkodásomat mind a gyermekeket, mind a taníttatásukat, nevelésüket illetően.

(Az Extra Lesson a Waldorf-pedagógiából, az antropozófiából forrásozó segítő eljárásrendszer, amely mozgás, rajz és festés gyakorlataival segíti a tanulásban, vagy viselkedésben nehézséggel küzdő gyermekeket. – a szerk.)*

Gyerekeink magántanulók lettek, vizsgákra való felkészítésüket, kiscsoportos sport- és művészeti tevékenységeken történő részvételüket az általam 2017-ben életre hívott Debreceni Tankör működése segítette. Az egyesületként működő tankör sokféle családdal került kapcsolatba. Egy hihetetlenül izgalmas lehetőség volt, hogy a gyerekeink fejlődési, tanulási folyamatait együtt éljük meg, visszajelzéseket adhassunk és kaphassunk egymásnak és gyermekeinknek egyaránt.

A tanulókör működtetése elszántságot, hitet és igen sok energiát és időt igényelt, de az oda járó gyerekek, és a fiaim is nagyon szerették. A szükséges és esedékes vizsgáik mindig nagyon jól sikerültek, egyértelmű volt, hogy a magántanulói rendszerben történt állami változások ellenére is keresni fogjuk a jövőben az alternatív oktatás lehetőségeit.

- De szinte megszűnt Magyarországon a magántanulói státusz…

Igen, az egyéni munkarend váltotta fel, de nagyon beszűkültek a lehetőségek. A Debreceni Tankörben hozott döntéseim súlyát gyakran magam is utólag tudtam értékelni, hogy milyen merész lépések voltak. Tevékenységünket nem reklámoztuk, de így is mindig megtaláltak minket a családok. Éreztük a jótékony hatását, a gyerekek sikerélménye, boldogsága pedig gerjeszti tovább a folyamatokat.

Évek óta figyelemmel kísértem a Budapest School fejlődését, így mikor megkapta az állami akkreditációt, nem volt kérdés, merre kell indulnunk. 2020 novembere óta tart ez az alakulási folyamat, nagyon összetett és egyszerre izgalmas is.

- Mennyire más a Tankörhöz képest a Budapest School?

Itt kötöttebbek a lehetőségeink, hiszen egy már létező rendszerhez kell viszonyulnunk. A tanulmányi költségekhez való hozzájárulás sem könnyíti meg az elfogadásunkat, az itt élők nagyon árérzékenyek. Talán szokatlanok még a szülők számára a BPS működési elvei és modellje is, de előnye, hogy ennek minden része megismerhető, elérhető és publikus. De talán sokkal szokatlanabbak a szülők számára a Tankörhöz képest sokkal publikusabb működési elveink.

- A BPS gondolkodásmódja miben tér el egy hagyományos berendezkedésű iskoláéhoz képest?

Hagyjuk a gyerekeket kibontakozni és olyan léptékben fejlődni, ahogy az ő irányultságuk is igényli, és nem nyomjuk agyon őket sem tanórákkal, sem iskolai idő utáni házifeladatokkal, vagy éppen a felkészülésüket és a lépéstartást biztosító korrepetálásokkal, különórákkal. Nálunk ezek a különórák például az iskolában fognak megvalósulni.

A Budapest Schoolban a gyermek-szülő-oktató „szentháromság” az alap. Az oktatóknak éppúgy van mentoruk, mint az operátoroknak vagy a gyerekeknek. Nagyon sokat segít, hogy egy helyzetben érintett pl. diák egy külső szemlélővel beszélgetve újra tudja értékelni helyzetét, könnyebben megoldja problémáját.

Fontos a kitűzött tanulási cél, hogy tisztában legyen azzal, hogy milyen úton halad, s hogy lássa, könnyedén vagy nehézségekkel és mennyi idő alatt érte el azt. Ezért vannak a negyed éves értékeléseink. Egészen kicsi kortól kezdve beszélgetünk a gyerekekkel, hogy megtanulják értékelni saját magukat és munkájukat.

- Hogy kezelik ezt a szülők? Mennyire tudják magukévá tenni ezt a gondolkodást?

Úgy tűnik, itt Debrecenben, hogy nem könnyen. Nagyon beleégett ebbe a generációba is a hagyományos oktatási modell, bizonytalanok, hiszen a váltás felelősség. Sok a kérdés, szerencsére kérdeznek is. Erre kitűnő lehetőség a nyílt nap, májusban több is volt, és tervezünk június hónapra is.

- Az online ismerkedési keretek mellett személyesen is lehet találkozni Veletek?

Igen, a felvételi az átlagos iskolákhoz képest kicsit hosszabb de mindenképpen személyesebb is, az egész családdal megismerkedünk. A felvételi folyamatának része egy próbajáték. Nemcsak mi figyeljük meg a gyermeket, hogy játszik, kommunikál, válaszol és kérdez. De a szülők, a család is kap egy benyomást, hogy milyen a tanító néni. Közben mi is látjuk azt, hogy milyen irányultságok csírái vannak már meg a gyermekben, amikre rá lehet erősíteni. Ezt fogalmazzuk meg folyamatos tanulási célként.

Ha a gyerek olyan érdeklődő, és jól halad az általa kedvelt tárgyban, például fizikában, kémiában, akkor akár jóval fiatalabbként is csatlakozhat a nála „magasabb osztályba járók” tanulmányaihoz, modulokhoz, hiszen azt a szintet igényli, ő már ott tart.

Például amikor magántanulóként a fiaim a főnévi igenévről tanultak, a felkészítő tanítójuk a veterán autókról, Trabant, Uaz, Volga szóló filmek segítségével ismertette meg őket a tananyaggal. Nemcsak a nyelvtanban haladtak jól, hiszen a kedvenc témájuk, az autók segítettek nekik ebben, de bizony komoly műszaki paramétereket, a működésük motorikus sajátosságait éppúgy megtanulták közben.

- Ehhez különleges gondolkodású tanárok is kellenek…

A debreceni iskola leendő tanári kara kezd összeállni, jelenleg 6 tanár felvételi folyamata zajlik, akik közül néhányan a Debreceni Tankör volt tanári karából érkeznek, de általam „ismeretlenek” is lesznek. Ha jó a tanár, ha el meri engedni a fantáziáját, nem szükséges még a tankönyv sem.

Egy egyszerű paprikás krumpli főzése közben beszélgetve a burgonya felépítésétől Mezopotámián át Amerika meghódításáig szélesedik, ott van benne a földrajz és történelem. Így tágul a gyerekek ismerete a világról, látószöge akár egy átlagos kirándulásunkon.

Ez a típusú oktatás, ahogy felépült a BPS modell és amit mi annak idején a tankörben is megálmodtunk, több tantárgyon átívelő komplex ismeretet ad, nem tantárgy fókuszú. Szabadon szerzett, kényszer nélküli tudás van a gyerekek kezében.

Nem biztos, hogy oda jutnak ahova indultak. De mi sem tudjuk, hogy hova tart a világuk, hogy milyen lesz a felnőttkoruk. Egy dolog biztos, a változás, amire fel kell készíteni őket. Saját célok szükségesek és annak megtapasztalása, hogy ez az "én egyéni felelősségem”.

- Ehhez azért a gyerekeknek is kell bátorság.

A mai világ ezt a gyerektársadalmat beszippantja, ha nincs a stabil szülői és iskolai háttér. Ezért van nálunk például a boldogságóra, hogy tanuljanak a háláról, a szeretetről, az apró jócselekedetekről, a mindennapok öröméről, a célokról és azok elérési módozatairól.

- Ideális iskolának tűnik. Fegyelmezni nem is kell?

Konfliktusok mindenhol akadnak. Az oktatókat arra kérem, hogy kerüljék a „Nem” szót a gyerekek fegyelmezésére. Probléma esetén beszéljük meg a gyerekekkel, miért csinálta, mit érzett közben, mi lehetne a megoldás, van-e olyan megoldás, amit mindenki el tudna fogadni?

Így a segítő kérdésekkel a leszidás helyett a megértésbe viszi a gyereket.

A legtöbb probléma abból fakad, hogy a gyerekek nem tudnak együtt játszani, dolgozni, mert a mi társadalmunk mozgatórugója egymás tiltása, a nem: ne csináld, ne mond, ne hozz rám szégyent, ne így, ne úgy… ezt a kommunikációt másolják a gyerekek is: nem akarok veled játszani, nem akarom így …

De ha ez a kommunikáció pozitív, akkor megtanulnak problémát megoldani, és a nézeteltérést annyiban megélni, hogy Te és én ezt másként látjuk, de én azért még szertelek Téged. Elfogadom hogy nem vagyunk egyformák, de nézzük meg, hogy tudunk-e együtt játszani, alkotni… Aki megengedő, azzal a másik is az lesz. Megtanulnak szeretni adni.

Más ez az iskola, pozitív életszemléletre nevel, amit nehéz átadni egy riportban, egy rövid online óra keretein belül a szülőknek. Hogy néha nincs más dolgunk, mint a fűszálat rágcsálva heverni a gyepen és beszélgetni, és közben ott a flow, játszva fogadják be a tudást.

Ez az, amiről a mi generációnk nem annyira tud, és nem engedjük meg magunknak, hogy elhiggyük, hogy így is lehet tanulni.

- És az értékelés? Hogy viszonyul a NAT-hoz?

Mikor leül egy mentortanár a szülőpárral és a gyerekkel, legtöbbször döbbenten veszik észre, hogy a tárgyakban kitűzött célnál jóval messzebb jut. A kevésbé kedvelt tárgyaknál se érzi a kényszert, a saját tanulása, fejlődése az ő kezébe kerül. A gát olykor maga a szülő, hogy ne követeljen a gyerektől.

A mentor tanárnak legtöbbször már nincs más dolga, csak lejegyzetelni a sok jót: hogy a diákja együttműködő, figyel a társaira, akkor a magatartás ötös; kommunikál, kooperál, figyel, hozzászól, fejlődik, akkor a szorgalom is ötös. Élményalapú, szabadelvű tanulás, könnyen jönnek a jó eredmények.

- Idén az alsósokkal kezdtek, lesz jövőre felsős osztály indítás?

A Budapest School Debrecen rengeteg lehetőséget tartogat a gyerekeknek, Debrecenben idén még csak az alsó osztályoknak, de jövőre már a felsőről is beszélünk. Nálunk a legnagyobb mérce a továbbtanulás. Ha tudjuk, hogy hova megy majd a gyermek, akkor arra fókuszálunk, amit nem suli után kell majd finanszírozni és külön időben leszervezni, hanem az iskolában fog megtörténni, mert ide fog jönni a felkészítő tanár iskolaidőben.

„Ha egyetemre szeretne menni, akkor őt arra fogjuk megtanítani, hogy egyetemre menjen. Ha asztalos szeretne lenni, akkor ő lesz a legjobb asztalos.” Szokta mondogatni Halácsy Péter a BPS alapítója.

- Minden BPS iskolának van valami helyi sajátos filozófiája. Úgy sejtem, Neked is van...

Abban hiszek, hogy lehet minőségi életre nevelni a gyerekeket, lehet őket vezetni, segíteni. Legjobban az önismeretre kell nevelni: megismerje önmagát, belső ambícióit, működését, legyen tisztában az erejével, az akaratával de a határaival sőt fejlesztendő gyengeségeivel is, és ugyanezt ismerje fel a másikban.

Ha a Budapest School-os iskolák közül valami helyi sajátosságot ki kell emelnem, akkor itt ez lesz az, ezen lesz a fókusz. Hogyan tiszteljék egymást és a természetet, hogyan kommunikáljanak egymással, hogyan ne bántsák egymást sem szóval, sem tettel, ezek nagyon fontosak a napirendben, a napi munkában. Hogy ránézünk a napra reggel és délután, hogy megtanulják ellenőrizni az életüket.

A Budapest School Debrecen mikroiskoláról ITT olvashatsz bővebben.

Ha több információt szeretnél megtudni, kérdéseid vannak, érdeklődj a 06-30/7900-288 vagy a 06-30/905-8268 telefonszámon.

ADL - Debrecenimami

Forrás: * waldorfkispest.hu/extra-lesson/; képek: Budapest School Facebook oldala
Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Néha kicsit átvernek

Zöldnek lenni trendi! Néha egy kicsit átvernek...

Vagy egy kicsit többször is. Igen, sajnos ez az igazság. Ma olyan szemléletes példákkal készültem Nektek, amelyek egyértelműen mutatják, hogy jó tisztában lennünk a fogalmak pontos jelentésével, a flakonok tartalmával és az egymásra nagyon hasonlító, de teljesen mást jelentő hívószavak mögöttes tartalmaival. Mert nagyon nem mindegy, hogy mi kerül a levesbe: ételecet vagy ecetsav-esszencia!
Hogyan köss barátságot magaddal?

Hogyan köss barátságot magaddal?

Hibáinkra vagy az erősségekre érdemes koncentrálnunk a változás érdekében? A legtöbbször két végpont között ingázunk: nekem van igazam, a leglegleg-nek hiszem magam, vagy a hibáim tükrében ostorozom magam. A leggyakoribb, hogy hol itt-hol ott vagyok.
46 kütyümentes elfoglaltság nyárra

46 kütyümentes elfoglaltság nyárra

Mivel kössük le a gyerekeket a hosszú nyári napokon? Tablet, telefon és TV helyett próbáljatok ki valamit a listáról!
Relax

Miben rejlik a természet vonzereje? Újabb vitalitástipp a lendületes nyárkezdéshez

Mindannyian szeretünk a természetben kikapcsolódni. Valaki a sport kedvéért, gyorsan átsuhanva a vidéken, akár extrém élményekre is vadászhat. Mások csapatban a közösségélményért kirándulnak.
Ugrás az oldal tetejére