Jelenlegi hely

Pocsaj látnivalói

Berettyóújfalui kistérség
Derecskei járás
Megközelíthetősége: közúton a 4-es útról a 42-es útra térve Berettyóújfalun keresztül érhető el. Vasúton a Debrecen-Sáránd-Nagykereki vonalon érhető el.

GÖRÖG KATOLIKUS TEMPLOM

Pocsaj, Árpád u. 22.
Tel.: 54/415-382

A késő barokk templomot 1773-ban építették Mihály és Gábor arkangyal tiszteletére. Háromkaréjos szentélye egy fő és két mellékapszisból áll, mely a keleti egyház térképezési hagyományaira utal. Meredek, négy sarokdíszes tornya az erdélyi építészeti stílust idézi. Oltárát máriapócsi szerzetesek faragták. Belső berendezése a római egyházhoz való közeledésről tanúskodik. 

REFORMÁTUS TEMPLOM

Pocsaj, Petőfi u. 40/a.
Tel.: 54/415-075

Középkori templomának helyén épülhetett 1786­ban egy új templom vályogból, amely 1801-re összerogyott. Ehelyett épült fel 1809-re a ma is álló, késő barokk templom. A tornyot 1880-ban egészítették ki négy fiatoronnyal, amely így a sudár erdélyi fatornyokra emlékeztet.
1902 tavaszán egy nagy vihar által leesett a toronygömb a vitorlával és csillaggal. Helyettük újat készítettek, és a toronygömbbe a régi emlékiratokhoz az újakat is elhelyezték, benne az 1880. és az 1902. évi emlékiratokkal. Falazott szószéke, klasszicista padjai a XIX. század első felében készültek. A templom középkori elődjére ma már csak tájolása utal: keletelése -31 °.
Az egyháznak két harangja volt 1892-ig. 1892-ben már három harang volt, ezeket újonnan öntötték. A legnagyobb hangú mintegy 600 kg súlyú, a középső 370 kg-os, a legkisebb pedig 180 kg súlyú. Közülük a két nagyobbikat 1917. július 16-án a hadvezetőség elszállíttatta. A jelenlegi kicsi, 180 kg-os harang tehát 1892-bõl való. A mai második, 306 kg-os nagy harangot az egyházközség 1922-ben öntette Szlezák László harangöntő által Budapesten. A Barta család pedig egy 610 kg-ost adományozott, ami pedig a második világháború áldozata lett. Az orgonát, amelyet Angster József és fia készített, "a szerződésnek megfelelő szép és jó munka". 1909. február 14-én orgonaavatási ünnepéllyel adták át. Az óra 1817-bõl való, Nagyváradon készítették. 1880-ban javítva lett. Sajnos jelenleg nem működik. Az egyházközség klenódiumaival kapcsolatban: van egy úrasztali kehely a XVII. Századból, 1646-ból. Aranyozott ezüstből, kerek, tagolt, talpai halpikkelyes díszítmény van rajta, szájperemén F. D. S. vésett betűk. 

ZICHY-SZÉCHÉNYI-KÚRIA

Pocsaj, Petőfi u. 1.

A kúriát a XIX. században építtette Zichy Ferenc. Halála után fia, Ágost örökölte a kúriát, aki Fiume kormányzója volt. 1925-től Zichy Mária birtokolja a gazdasági központot, aki örökös híján unokaöccsére, Széchényi Ágostonra hagyja azt a negyvenes évek elején. Széchényi ezután ide is költözött, és gazdálkodott egészen a 45-ös államosításig. A háború után a helyi TSZ irodája működik a kúria falai között, majd a termelőszövetkezetek felbomlása után megüresedik. 2004-ben magántulajdonba kerül, tulajdonosa a felújítását tervezi. Jelenleg üresen áll.
A kúria egykori gazdasági épületei közül több is átvészelte a viharos századokat. Az épület szomszédságában álló magtár is ezek közé tartozik.
Az egyenes záródású ablakai alatt a főhomlokzaton végigfutó könyöklőpárkány és a homlokzat főpárkánya a mai napig megmaradt. Változatlan állapotban látható az épület bal oldalához épített pilléres, szegmensíves gyalogos kapubejáró.

BARCSA-KÚRIA

Pocsaj, Petőfi u. 39.

A klasszicista és historizáló stílusú kúriát az 1800-as évek végén emeltette a Nagyváradi Püspökség. Benne az egyház tiszttartói lakot működtetett, mely a környék gazdasági központjaként működött. Az I. Világháború végén a Szakál-család tulajdonába került a birtok, akik nem sokkal később Barcsa Gyulával elcserélték azt. A tulajdonosát a II. világháború végén bevonuló oroszok lelőtték, de az épület megmaradt a család kezén. Később több tulajdonosváltást is megélt a kúria, jelenleg is magánkézben van, és lakóházként hasznosítják.
Az L alakú épület ablakai egyenes záródásúak, szalagvakolattal kereteltek, felettük stilizált zárókő, alattuk kötény díszíti a homlokzatot. A szabálytalan ritmusú ablakok között nagy méretű táblás díszítés kapott helyet. Hátsó homlokzatán tornácot alakítottak ki, bal oldalán hátrafutó oldalszárny látható. Érdekessége a máig megmaradt zsindelytető.

TÁJHÁZ

Pocsaj, Árpád u. 103.
Tel.: 30/526-5814
Látogatás: Előzetes bejelentkezéssel
Belépődíj: Nincs

Pocsajban először a 70-es évek közepén kezdtek lelkes helyi tanítók, pedagógusok a hagyományos paraszti életmód, valamint a település és lakóinak történetét bemutató tárgyi eszközök gyűjtésébe.
A 80-as évek elejére már közel 300 darabos gyűjtemény gyűlt össze, mely jórészt néprajzi emlék volt: paraszti gazdálkodás eszközei, bútorok, mindennapi használati tárgyak, szakrális kisemlékek. E gyűjteményből időszakosan a Művelődési Ház 1988-ig tematikus kiállítást rendezett.
A vertfalú, csonkakontyos, nádfedeles, hagyományosan háromosztatú ház nyári konyhájával, góréjával 2009-ben nyerte el végleges alakját, melyben a XX. század elejének életmódját mutatják be.A ház tisztaszobája a korábban betelepített görög-katolikus vallású román lakosság szobaberendezését tükrözi. Az épület mögötti nyári konyhában a kenderfeldolgozás, valamint az állattartás és gazdálkodás eszközeit láthatjuk.

LEÁNYVÁR FÖLDVÁR 

Pocsaj, Külterület

A Lányvár i.e. 1000 körüli bronzkori építmény. Pocsaj község határában, a falu templomától ÉK-re 2,8 km-re, a Nagylétára vezető út D-i oldalán, attól DK-re 500 m-re, a falu felé terjedő plató (Magaspart) szélén, 123 m magasan találhatók a Leányvár maradványai. A pocsaji Leányvárról okleveles adatok nem maradtak ránk. A várdombon és környékén már az őskorban is éltek emberek. A népvándorlás-kori erődítményben egy 1956-ban zajló ásatás során neolitikus és bronzkori teleprészt tártak fel. A várat az Árpád-korban is lakták. Erről többek között az 1954-ben előkerült középkori cserepek tanúskodnak. A vár felhagyása után a dombon még a középkor folyamán templomot emeltek, mellette temető terült el. Zoltai Lajos 1912. április 19-én és július 5-én járt Pocsajban. Megtekintette és lerajzolta a Leányvárat, ahol őskori cserepeket gyűjtött. A Leányvárat erdő borítván, feltárásra nem gondolt. A vár platója ovális alakú, 26 m széles, 37 m hosszú. Felszínén épületeknek nyoma sem maradt. A platót a K-D-Ny-i oldalon kb. fél méter mély és 6-8 méter széles árok keríti. A vár legsebezhetőbb É-i részét kettős sánc védte, mely napjainkban kb. 3 m mély. Ezt a területet nyáron szinte járhatatlan bozót fedi.

HOSSZÚZUGI-FÖLDVÁR 

Pocsaj, Külterület

A falutól K-re lévő gáton, az Ér-főcsatorna mentén fél km-t megtéve K-i irányban kell letérni, ezután kb. 150 méter távolságban található a vár. Zoltai Lajos 1912-ben Pocsajban. Ekkor kereste fel a Hosszúzugi várat, melynek alaprajzát is felvette. Az erődítményt okleveles források nem említik, területén régészeti kutatásokat még nem végeztek. Tipológiai összehasonlítások alapján feltételezhető, hogy egy törökök által emelt palánkvár lehetett, mely a hódoltsági terület határán a mocsáron átvezető átkelőhelyet őrizte. A pocsaji Rákóczi castellum felépítése előtti időkben emelhették és csupán néhány évtizedig állt fenn. A szabályos négyszög alakú, 22,5 x 21 m belterületű várat 8-10 m széles és kb. 2 m mély árok övezi. Az árok készítésekor kidobott földdel létrehozott sánc magassága kb. 1,5 m.

NÉPI LAKÓHÁZ

Pocsaj, Rétalj utca 22.
Tulajdonos: Magántulajdon

A hagyományosan háromosztatú, alföldi típusú parasztház 1850 körül épülhetett. A vert falú, földes, paticsoromzatú, nádfedeles ház oldalában kőoszlopos tornác húzódik, melynek végén a kamra nyílik. A házban búbos kemence áll, gerendás fafödéme fehérre meszelt. Az egykori lakóház a módosabb gazdák nagyobb házainak egyike. A porta udvarán nyári konyhát találunk, melynek falába tűzhelyet raktak. A pocsaji, és néhány bihari porta jellegzetességét, a léces kukoricagórét itt is megtaláljuk. Fedett kőkapuja a kismarjai stílust követi.
A település Rétalj utcájában több régi lakóházat is találunk, így ez őrizte meg leginkább az egykori utcaképet, melyet a templom látványa tovább fokoz. 

ZSÓFIA-FORRÁS

Pocsaj Külterület, Magaspart

A pocsaji Magaspart lábánál, a két Alföldi kőzetlemez találkozásánál szokatlan tereplépcsőt találunk. A töréspont tövében a felső rétegből számos ponton forrásvíz szivárog, melyet a löszös talaj megszűr. A szivárgó víz az Ér vizét táplálja, különleges élővilágot teremtve a két ország határán.
A fenti vizek legnagyobb vízhozamú forrását már korábbról is ismerik, használják a helyiek. A több, mint 50 éve meglévő, kiépített Zsófia-forrást tábla jelzi. Vize tiszta, fogyasztható.

www.pocsaj.hu

 

Az információk változhatnak, érdeklődj a megadott elérhetőségeken!
Pontatlanságot találtál? Itt jelezheted nekünk!

Imami: minden egy helyen, amire egy szülőnek szüksége lehet!

Ne maradj le a helyi családi programokról, hírekről, információkról!
Iratkozz fel hírlevelünkre!

Neked ajánljuk!

Csomagolj zölden karácsonykor!

Csomagolj zölden karácsonykor!

Még bőven van idő felkészülni az ajándékok csomagolására. Miért ne lehetne ezt megtenni környezettudatosan? Ehhez hoztam otthon vagy a természetben is fellelhető alapanyagokat.
20+1 karácsonyi idézet: ajándékkártyára is tökéletes!

20+1 karácsonyi idézet: ajándékkártyára is tökéletes!

Ha Te is szereted idézettel ellátni az ajánddékkártyákat, üdvözlőlapokat, és gondot okoz egy-egy érzés, gondolat megfogalmazása, használd ezeket!
Szabad-e büntetni a gyereket?

Szabad-e büntetni a gyereket?

Arra a kérdésre, hogy „Szabad-e büntetni a gyereket?”, a családok többségében a szülők egyenes választ adnak, de ezek három csoportba sorolhatók. Nem is maradunk meg a három jellemző válasznál, hanem inkább megnézzük, mit okoz a büntetés, és mennyire éri el a célját. - Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató​ írása.
Miért hazudik a gyerek?

Miért hazudik a gyerek?

Bizonyára találkoztál már olyan szülővel, aki meglepődve tette fel a kérdést: Miért hazudik ez a gyerek? Amikor ezt kérdezik, akkor ezzel arra célozgatnak, hogy valami baj van a gyerekkel. Van különbség aközött, hogy néha füllent a gyerek vagy ha állandóan hazudozik, de ezek alapja hasonló. - Novák Ferenc pedagógiai viselkedéskutató​ írása.

Partnereink

Ugrás az oldal tetejére